Scholenconcept
 

In december 2000 heeft het Nationaal Centrum voor Preventie een apart document ( doc.nr. 2754 ) uitgebracht voor wat betreft de richtlijn inbraakbeveiliging onderwijsinstellingen.

Dit document beschrijft alle organisatorische maatregelen, zoals merken, registreren en opberging van goederen en het toegangsbeheer, die scholen of scholengemeenschappen, moeten nastreven. T.a.v. de bouwkundige maatregelen wordt naast alle deuren en gevelelementen, aandacht besteed aan het sluitsysteem en meeneembeperkende maatregelen van waardevolle goederen. Ook aan compartimentering van met name computerlokalen wordt extra aandacht besteed. De electronische maatregelen en waar deze componenten aan moeten voldoen staan ook beschreven in dit document.