Zorgconcept
 

In de zorgwereld dient men onderscheid te maken in twee soorten van zorg.

Bejaarden- en verzorgingstehuizen

De mensen wonen en leven hier vaak zelfstandig en kunnen veel taken zelf nog vervullen en behoeven voor sommige handelingen hulp van het zorgpersoneel. Voor deze zorg willen ze snel hulp inschakelen. Verder wil men wel op noodsituaties goed zijn voorbereid door in alle ruimtes draadloos of door knoppen of koorden hulp te kunnen roepen. D.m.v. een spreek-/luisterverbinding met het zorgpersoneel kan vaak de urgentie bepaald worden. Extern aan te sluiten apparatuur zoals drukmatten kunnen worden aangesloten.
Vaak beschikken naast de intermurale zorg die gegeven moeten worden, buiten het hoofdgebouw ook steeds vaker dat er extramurale zorg gegeven moet worden bij aanleunwoningen en seniorencomplexen. Ook de aanvulling met domotica waar licht, beveiliging, zonwering en eventueel verwarming etc. geregeld worden met dezelfde apparatuur speelt hier meer.

Verpleeg- en ziekenhuizen

De mobiliteit van mensen is hier vaak veel beperkter en men ligt vaak met 2 of meer mensen op een verpleegafdeling en de verpleging is veel intensiever. Een verpleegroep- of communicatiesysteem is vaak ook uitgebreidt met TV-/radiokanaalzenders die er mee geschakeld kunnen worden. De zusterposten zijn intensiever bezet. Ook moet externe alarmapparatuur van bewakingsapparatuur of infuuspompen
kunnen worden aangesloten.

Ondanks dat apparatuur soms zowel in bejaarden- en verzorgingstehuizen kunnen worden ingezet, is het zo dat de projectering van deze apparatuur sterk van elkaar verschilt.