Projectmanagement
 

 

Bij het implementeren van telecomoplossingen is een goede projectbegeleiding uitermate belangrijk. Uw eigen projectmanager begeleidt u gedurende de voorbereiding, uitvoering en afronding van uw project. Om te beginnen brengt hij in overleg met uw huidige provider de aanwezige infrastructuur in kaart. De projectmanager begeleidt het aanvragen van wijzigingen of nieuwe infrastructuur en is ¨w aanspreekpunt.


Vervolgens wordt er met de verantwoordelijke persoon binnen uw bedrijf een afspraak gemaakt voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek komen zaken aan de orde als planning, infrastructuur, installatie, programmering en training. Tevens vindt er een technische inventarisatie plaats. Het doel van het gesprek is het maken van duidelijke afspraken met alle betrokken partijen. Alle gemaakte afspraken worden vastgelegd in een PvA (Plan van Aanpak), zodat u tijdens de implementatie weet wat u kunt verwachten.

De technische uitvoering is in handen van een engineer, die werkt op basis van het PvA. De projectmanager co÷rdineert de werkzaamheden. Op het moment dat het nieuwe systeem operationeel is, worden uw medewerkers ge´ntroduceerd en begeleid in de nieuwe telefonie-omgeving. Het systeem wordt uiteindelijk opgeleverd volgens uw wensen en eisen zoals besproken tijdens het intakegesprek. Kort na de implementatie zal er een nazorgbezoek plaatsvinden, waarbij de uitvoering aan het Plan van Aanpak wordt getoetst en eventuele knelpunten kunnen worden opgelost. 

Tijdens het project wordt een technische administratie gevoerd, zodat uw systeembeheerder op de hoogte is van de technische specificaties. Na het bepalen van meer- of minderwerk, ronden wij het project af. Uw gegevens worden overgedragen aan de support/helpdesk, van waaruit u verdere ondersteuning krijgt bij toekomstige mutaties, vragen en storingen.

     

<<<Vorige

<<Home>>

Volgende>>>